stichting MAKERS4ALL

MAKERS4ALL is ontstaan bij het aanbreken van de COVID-19 pandemie, om de tekorten aan beschermingsmiddelen aan te vullen. Zo’n 300 MAKERS, verspreid over Nederland (en een aantal in België en Suriname), hebben met hun 3D-printers gezamenlijk >100.000 items gemaakt en gedoneerd aan zorg/hulpverleners, mensen in contactberoepen en risicogroepen.

Bent u werkzaam in de zorg- of hulpverlening of een contactberoep of behoort u tot een risicogroep? 

Vraag dan kosteloos Face-Shields, Earsaver Clips of Spacer Clips voor mondmaskers aan, via de VRAGERS pagina.

Zorg/Hulpverleners:

ziekenhuispersoneel, huisartsen, verloskundigen, tandartsen, logopedisten, fysiotherapeuten/masseurs,  pedicures, opticiens, ouderenzorg, gehandicaptenzorg/ woonvoorzieningen, hospice, thuiszorg, buurtzorg, wijkverpleegkundigen, mantelzorg, kraamzorg, politie, ambulancediensten, EHBO’ers, revalidatiecentra, overige (para)medische beroepen.

Contactberoepen:

conducteurs, BOA’s, bus-chauffeurs, taxi-chauffeurs, vrijwilligers bij voedselbanken, winkelpersoneel, museumpersoneel, horecapersoneel, kappers, schoonheidsspecialisten, tattoo-(removal) artist, onderwijs, kinderopvang, BSO, bibliotheek, uitvaartverzorging, overige contactberoepen

Nu er niet meer zo’n nood is aan beschermingsmiddelen, gaan we op zoek naar nieuwe situaties waarin wij als MAKERS4ALL bij uitstek goed zouden kunnen helpen! Heb jij een idee? Doe dan mee met de Ideeënwedstrijd en maak kans op een mooie prijs!!

De Ideeënwedstrijd begint op zaterdag 25 september 2021, bij aanvang van de Eindhoven Maker Faire. Alle ideeën moeten uiterlijk zondag 31 oktober vrijdag 31 december 2021 om 23.59 uur ingezonden en ontvangen zijn. De bekendmaking van de prijswinnaars is op zondag 9 januari 2022.

We blijven helpen! Als Stichting MAKERS4ALL, blijven we ons samen inzetten waar we nodig zijn.

Stichting MAKERS4ALL heeft als doel :

Het met behulp van 3d-printers of andere (innovatieve en/of innovatief toegepaste) methoden produceren van fast response oplossingen.
Het aanbieden van deze fast response oplossingen aan hulpvragers tijdens crises, rampen, andere calamiteiten of tekorten. 
Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
De stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

We werken volgens de volgende Basisprincipes (Nieuwe ideeën moeten hieraan voldoen) :

Open Source: ontwerpen die we maken, krijgen een ‘CC (Creative Commons- Attribution – Non Commercial – Share Alike) licentie mee en andere ontwerpen waar we mee werken of op voortborduren moeten ook een dergelijke licentie hebben. 
Open Innovatie: we wisselen informatie en nuttige kennis uit met de buitenwereld. 
Non-Profit: we zijn een stichting en hebben geen winstoogmerk.  Vragers kunnen ons wel een donatie geven die bijdraagt in de kosten die we maken.
Non-Certified: we kunnen geen aansprakelijkheid dragen voor producten waar certificeringen voor nodig zijn, dus aan dit soort producten kunnen we alleen meewerken als we geen eind-verantwoordelijkheid hebben.
Non-Hazardous: we doen niets dat de gezondheid van onze MAKERS kan schaden. Per situatie kijken we of het verantwoord is en of er voorzieningen nodig zijn om een item veilig te kunnen MAKEN. Op basis daarvan nemen we een besluit.

Wij hebben als community allerlei mogelijkheden en talenten in huis:

Het bedenken van verschillende manieren om iets op te lossen. 
Het bedenken van verschillende manieren om de oplossing te realiseren/’maken’. 
Het ontwerpen van de oplossing (aangepast aan de manier waarop het gemaakt wordt).
Het aanpassen van het ontwerp aan de individuele vrager: het bieden van customized oplossingen die niet mogelijk zijn bij massaproductie).
Het maken van de oplossing.
Het evalueren van de oplossing en het verwerken van feedback (en aanpassen van het ontwerp).
Het aanbieden van de oplossing in de buurt, door de geografische spreiding van onze MAKERS.

Ben je MAKER en wil je je bij MAKERS4ALL aansluiten? Geweldig!!!

Op de MAKERS pagina vindt je alles wat je nodig hebt om je aan te melden en verantwoord aan de slag te gaan!

We werken met een zo simpel mogelijk stappenplan, waarbij je meteen weet wat je kunt maken en hoe.  Na aanmelding krijg je toegang tot een (geanonimiseerd) regionaal overzicht, waarin je kunt zien welke aanvragen er bij jou in de buurt zijn. Je kunt dan zelf kiezen welke je op je wilt nemen.

Wil je daarnaast ook meedenken, ontwerpen, andere beschermingsmiddelen onderzoeken, , helpen coördineren van vraag en aanbod in jouw regio, kennis uitwisselen over 3D-printen, hulp krijgen of gewoon deel uitmaken van een gezellige makers-community? Geef dan dan aan in het aanmeld-formulier. Je wordt dan uitgenodigd voor de MAKERS4ALL Community Discord (een communicatieplatform).